ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 16, 2014

വിദ്യാലയങ്ങൾക്ക് തത്സമയ പിന്തുണ ... ദൃശ്യങ്ങളിലൂടെ

 

MSC LPS ബാലരാമപുരത്തു നിന്ന് ... 


MSC LPS ബാലരാമപുരത്തിൽ ഒന്നാം തരത്തിൽ പഠിക്കുന്ന ഹരീന്ദ്രൻ.എസ്.എ  യുടെ നോട്ട്ബുക്ക്

അമ്മയും അധ്യാപികയും ഒന്നു പോലെ (സ്കൂളിലെത്തിയ കുട്ടിയ്ക്ക് ചോറു വാരിക്കൊടുക്കുന്ന പ്രഥമാധ്യപിക )
അക്ഷരങ്ങളിൽ നിന്നും വാക്കുകളിലേയ്ക്ക്

ക്ലാസ് റൂം പ്രവർത്തനങ്ങളിൽ ബി പി ഒ  യുടെ ഇടപെടൽ


ഉച്ച ഭക്ഷണ പരിപാടിയിൽ ഉപജില്ലാ വിദ്യാഭ്യാസ ഓഫീസറുടെ സാനിധ്യം


പാചകപ്പുര = വൃത്തിവ്യാഴാഴ്‌ച, ജൂലൈ 03, 2014

ജൂണ്‍ 26 ലോക മയക്കു മരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനം

ലോക മയക്കു മരുന്നു വിരുദ്ധ ദിനം ബാലരാമപുരം ഉപജില്ലയിലെ 65  വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആഘോഷിച്ചു.ബ്ലോക്ക്‌തല ലോക മയക്കു മരുന്നു  വിരുദ്ധ ദിനാഘോഷം പി .റ്റി .എം .വി .എച്ച് .എസ് .എസ്  മരതൂർക്കോണത്തു  വച്ചു  നടന്നു.

ദൃശ്യങ്ങൾ  ശ്രദ്ധിക്കൂ ...
ബുധനാഴ്‌ച, ജൂലൈ 02, 2014

തത്സമയ സഹായവുമായി ട്രെയിനർമാരും സി.ആർ.സി കോ-ഓർഡിനേറ്റർമാരും ഉപജില്ലയിലെ സ്കൂളുകളിലേയ്ക്ക് 2/7/2014 മുതൽ ...


ജൂണ്‍ 27 ഹെലെന്‍കെല്ലര്‍ ദിനം

പ്രതിബന്ധങ്ങളെ അതിജീവിച്ച് മൂകയും ബധിരയുമായ ഹെലെന്‍കെല്ലര്‍ പൊരുതി നേടിയ ജീവിതവിജയം ഗവ:എല്‍.പി.ബി.എസ് ചൊവ്വരയില്‍ പുനരാവിഷ്കരിച്ചപ്പോള്‍...

                                          ഹെലെന്‍കെല്ലര്‍ ദിനാഘോഷം ബാലരാമപുരം ഉപജില്ലയിലെ 65 വിദ്യാലയങ്ങളിലും ആചരിച്ചു. ബി.ആര്‍.സി തല ഹെലെന്‍കെല്ലര്‍ ദിനാചരണം ഗവ:എല്‍.പി.ബി.എസ് ചൊവ്വരയില്‍ ചൊവ്വര രാധാകൃഷ്ണന്‍  സാര്‍ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ബി.ആര്‍.സി പരിശീലക ബിന്ദു.എസ്.എസ്, സി.ആര്‍.സി.കോ-ഓര്‍ഡിനേറ്റര്‍ റെജി.എസ്.എല്‍, റിസോഴ്സ് ടീച്ചര്‍ ജിസ്സാ മേരി, പ്രഥമാധ്യാപിക  രമണി തുടങ്ങിയവര്‍ പങ്കെടുത്തു.