ചൊവ്വാഴ്ച, ജനുവരി 24, 2012

സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസം

അറിവിന്റെ ആകാശം....... അവരുടെ അവകാശം........
                           പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാരുടെ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രത്യേകതകള്‍ സമൂഹത്തെയും രക്ഷിതാക്കളെയും ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടിയുള്ള ബോധവല്‍ക്കരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യില്‍ ആരംഭിച്ചു . പത്തു cluster കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടത്താന്‍ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള പ്രസ്‌തുത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്കായി രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് വേണ്ടി ഒരു കൈപ്പുസ്തകം തയ്യാറാക്കിയിരുന്നു .സങ്കലിത വിദ്യാഭ്യാസത്തിന്റെ പ്രാധാന്യം ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിനുള്ള ഒരു റഫറന്‍സ് ഉപകരണമായി ഇതു ഉപയോഗിക്കാന്‍ കഴിയും


                           ബി ആര്‍ സി പരിശീലകരും resource അധ്യാപകരും ചേര്‍ന്ന് തയ്യാറാക്കിയ ഒരു module ന്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ് പ്രസ്‌തുത ബോധവല്‍ക്കരണ പരിപാടികള്‍ നടക്കുന്നത് . രക്ഷിതാക്കളുടെയും സാമൂഹ്യ പ്രവര്‍ത്തകരുടെയും പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളുടെയും സജീവമായ സാന്നിധ്യം കൊണ്ട് സമ്പന്നമായിരുന്നു എല്ലാ ബോധവല്‍ക്കരണ ക്ലാസ്സുകളും .


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ