ശനിയാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 27, 2011

തൂവല്‍ ബ്ളോഗ് മിഴി തുറന്നു

മികവുകളുടെ നേര്‍സാക്ഷ്യമായി 
പഠനത്തിന്റെ വേറിട്ട അനുഭവങ്ങളുമായി 
അധ്യാപക കൂട്ടായ്മയിലുഉടെ 
                                                 തൂവല്‍  മിഴി തുറന്നു ......
അധ്യാപന മികവുകളും കുഉട്ടുകാരുടെ സര്‍ഗാത്മക സൃഷ്ടികളും തൂവലിലുടെ പങ്കു വയ്കൂ....
                                         തൂവലിലെയ്ക്കു ....
                                                          ഏവര്‍ക്കും സ്വാഗതം 

1 അഭിപ്രായം: