ചൊവ്വാഴ്ച, ജൂൺ 17, 2014

ലൂസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ്


അവധിക്കാല അധ്യാപക പരിശീലന പരിപാടിയില്‍ പങ്കെടുക്കാന്‍ കഴിയാത്ത അധ്യാപകര്‍ക്കായി ഇതാ വരുന്നു ലൂസേഴ്സ് ട്രെയിനിംഗ്...


വിശദ വിവരങ്ങള്‍ ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു

തിയതി : 19/06/2014 മുതല്‍ 21/06/2014 വരെ

എല്‍.പി വിഭാഗം(ക്ലാസുകള്‍ I,II,III,IV) - പരിശീലന കേന്ദ്രം : ബി.ആര്‍.സി.നെയ്യാറ്റിന്‍കര
യു.പി വിഭാഗം
നം. വിഷയം പങ്കെടുക്കേണ്ട കേന്ദ്രം
1 മലയാളം ജി.യു.പി.എസ്.ചാക്ക
2 ഇംഗ്ലീഷ്
3 ഹിന്ദി ജി.ജി.വി.എച്ച്.എസ്.എസ്.പേട്ട.
4 ബേസിക് സയന്‍സ് ജി.യു.പി.എസ്.കുമാരപുരം
5 സോഷ്യല്‍ സയന്‍സ് യു.ആര്‍.സി.നോര്‍ത്ത്
6 കണക്ക്

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ