ബുധനാഴ്‌ച, മാർച്ച് 28, 2012

തൂവല്‍ 75 ലക്കത്തിലേയ്ക്ക് .....

വിദ്യാലയ നന്മകളുടെ പുതിയ അധ്യായങ്ങളിലേയ്ക്ക്.......

                 കൂട്ടുകാരുടെ അവകാശങ്ങള്‍ക്ക് വേണ്ടി നില കൊള്ളുന്ന സാമൂഹ്യ സ്ഥാപനങ്ങളാണ് വിദ്യാലയങ്ങള്‍ . വിദ്യാലയങ്ങളുടെ ലക്ഷ്യ ബോധത്തോടെയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ക്ക് കരുത്തു പകരുന്ന പരിശീലന കളരികളാണ് ബി ആര്‍ സി കള്‍ . ഇത്തരത്തില്‍ അധ്യാപകര്‍ക്കും കൂട്ടുകാര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും വേണ്ടി പരിശീലനങ്ങളും തല്‍സമയ പിന്തുണാ സഹായങ്ങളും നല്‍കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്‌ ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യും . ചട്ടപ്പടി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ നടത്തുന്ന ഒരു സ്ഥാപനമെന്ന നിലയിലല്ല ഞങ്ങളുടെ ബി ആര്‍ സി വിദ്യാഭ്യാസ സമൂഹത്തിനു പരിചിതമായിട്ടുള്ളത് . ഓരോ പ്രവര്‍ത്തനവും സര്ഗാത്മമായും തികഞ്ഞ കൂട്ടായ്മയോടെയും ആസൂത്രണ മികവോടെയും നടപ്പിലാക്കാന്‍ ശ്രമിക്കുന്ന സ്ഥാപനമാണ്‌ ഞങ്ങളുടേത് .....ലക്ഷ്യ് ബോധത്തോടെയുള്ള ഇത്തരം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ നേര്‍ സാക്ഷ്യമാണ് തൂവല്‍ ......
തൂവലിലൂടെ വെളിച്ചം  കണ്ട ബി ആര്‍ സി യുടെ മികവുകള്‍ - പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ - പ്രത്യേകതകള്‍ • അധ്യാപകര്‍ക്ക് നിരന്തര പരിശീലനവും തല്‍സമയ പിന്തുണയും ആവശ്യത്തിലധിഷ്ട്ടിതമായ രീതിയില്‍ 
 • സുതാര്യമായ സാമ്പത്തിക വിനിയോഗവും നടപ്പിലാക്കലും
 • കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടി തനതു പരിപാടികള്‍ 
 • ബി ആര്‍ സി തലത്തില്‍ വൈവിധ്യമാര്‍ന്ന പ്രസിദ്ധീകരണങ്ങള്‍ 
 • വിവിധ തലത്തിലുള്ള സാമൂഹ്യ കൂട്ടായ്മകള്‍ 
 • എസ് എസ് എ നിര്‍ദ്ദേശിക്കുന്ന പ്രവര്ത്തനങ്ങള്‍ക്കുപരി അധ്യാപകര്‍ക്കും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്കും വേണ്ടി അനവധി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ 
 • ബി ആര്‍ സി യുടെ അക്കാദമിക സൗകര്യങ്ങളുടെ ആസൂത്രണ മികവോടെയുള്ള വിനിയോഗം 
 • വിവിധ അക്കാദമിക ഏജന്‍സികളുടെ കൂട്ടായ്മയും ഏകോപിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളും 
 • സ്വയം വിലയിരുത്തലിനു കരുത്താകുന്ന തരത്തില്‍ ബി ആര്‍ സി കൂടിച്ചേരലുകളും പ്രഥമ അധ്യാപക യോഗങ്ങളും 
 • സാമൂഹ്യ വിദ്യാഭ്യാസ രംഗത്ത് കരുത്തുള്ള ഇടപടലുകള്‍ 
 • പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് നിരന്തര പിന്തുണയും സാമ്പത്തിക സഹായവും 
 • ചടുലവും സുതാര്യവുമായ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ മറ്റു സ്ഥാപനങ്ങള്‍ക്ക് മാതൃക 

ബാലരാമപുരം ബി ആര്‍ സി യെ ആത്മാര്‍ഥമായി സ്നേഹിക്കുന്ന ഓരോരുത്തരും ഞങ്ങളുടെ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളെ ക്രിയാത്മകമായി വിലയിരുത്തനമെന്നും നിര്‍ദ്ദേശങ്ങളും അഭിപ്രായങ്ങളും മറയില്ലാതെ അറിയിക്കണമെന്നും അഭ്യര്‍ഥിക്കുന്നു 
             ഞങ്ങളുടെ വിലാസം 
                                                 brcblpm@gmail.കോം


കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളില്‍ നടന്ന ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ കൂടി ഈ ലക്കത്തോടനുബന്ധിച്ചു അവതരിപ്പിക്കുന്നു .........


ഇശല്‍ 2012 
മാപ്പിള കലകളുടെ ദിന രാത്രങ്ങള്‍ 

ഈ സഹവാസ ക്യാമ്പില്‍ അമ്പതോളം കൂട്ടുകാരാണ് പങ്കെടുത്തത് . കേരളം സന്ദര്‍ശിക്കാനെത്തിയ രാജസ്ഥാന്‍ ടീം അംഗങ്ങള്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ പങ്കെടുത്തു . ദഫ് മുട്ട് , അരവനമുട്ട് , ഒപ്പന എന്നീ കലകളില്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് പരിശീലനം നല്‍കി .

വിളക്ക് സഹവാസ ക്യാംബ് 

കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ജീവിത നൈപുണി വികസനവുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ത്രി ദിന സഹവാസ ക്യാംബ് നടന്നു . വിവിധ വിഷയങ്ങളില്‍ വ്യത്യസ്ത രംഗത്ത് പ്രവര്‍ത്തിക്കുന്നവര്‍ കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടി ക്ലാസ്സുകള്‍ നടത്തി 


ദര്‍ശനം 2012 
ദ്വിദിന രക്ഷാകര്തൃ പരിശീലന പരിപാടി 

അടുത്ത അധ്യയന വര്‍ഷത്തേയ്ക്കുള്ള പ്രവര്‍ത്തന പരിപാടികളുമായി ദര്‍ശനം 2012 ദ്വിദിന രക്ഷാകര്തൃ പരിശീലന പരിപാടി നടന്നു . 350 ലധികം രക്ഷിതാക്കള്‍ മൂന്നു കേന്ദ്രങ്ങളിലായി നടന്ന പ്രസ്തുത പരിശീലന പരിപാടികളില്‍ പങ്കെടുത്തു . ദര്‍ശനം എന്ന പേരില്‍ ഒരു കൈപുസ്തകവും ഇതിന്റെ ഭാഗമായി പുറത്തിറക്കി . സ്കൂള്‍ വാര്‍ഷിക പദ്ധതി . കലണ്ടര്‍ എന്നിവ തയ്യാറാക്കുന്നതിനുള്ള പരിശീലനവും രക്ഷിതാക്കള്‍ക്ക് നല്‍കി . 
ബ്രോഷര്‍ പുറത്തിറക്കി

 പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്ക് വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ സമൂഹത്തെ ബോധ്യപ്പെടുത്തുന്നതിന് വേണ്ടി പുറത്തിറക്കിയ ബ്രോഷറുകള്‍ വിതരണം ചെയ്തു . ബ്രോഷറിന്റെ നിര്‍മ്മാണത്തിലും വിതരണത്തിലും കൂട്ടുകാരുടെ പങ്കാളിത്തം പൂര്‍ണമായിരുന്നു .                         കുട്ടി മനസ്സുകളില്‍ ക്ലാസ് അനുഭവങ്ങളുടെ വെളിച്ചത്തില്‍ ഉറവെടുക്കുന്ന ചിന്തകള്‍ കൂടി തൂവലിന്റെ വര്‍ണ്ണ പേജുകളില്‍ നിറയുമെന്ന പ്രതീക്ഷയോടെ ........

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ