വെള്ളിയാഴ്‌ച, മാർച്ച് 02, 2012

ബി ആര്‍ സി വാര്‍ത്തകള്‍

ചിത്രങ്ങള്‍ കഥ പറയുന്നു .......


                                 ബി ആര്‍ സി തല ഇംഗ്ലീഷ് ഫെസ്റ്റ് ന്റെ വിവിധ ദൃശ്യങ്ങള്‍ ഉള്‍ക്കൊള്ളുന്ന ഫോട്ടോ ഗ്യാലറി ചുവടെ ചേര്‍ക്കുന്നു . ഈ ചിത്രങ്ങളോരോന്നും കൂട്ടുകാരുടെ ഇംഗ്ലീഷ് ഭാഷാ മികവുകളുടെ കഥ പറയും........


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ