ശനിയാഴ്‌ച, ഏപ്രിൽ 13, 2013

ഹെൽപ് ഡെസ്ക് അവാർഡ്

ജേതാക്കൾ 

ബിആർസി ബാലരമാപുരത്തിന്റെ 2012-2013  വർഷത്തെ  ഹെൽപ് ഡെസ്ക് അവാർഡ്  ജേതാക്കളെയാണ് ഞങ്ങൾ ഇതിലൂടെ നിങ്ങൾക്കുമുന്പിൽ അറിയിക്കുന്നത് . വിജയികൾ ടട്രെയിനർ എ എസ് മൻസൂറിനും ബി.പി ഒ  ലത ടീച്ചറിനും ഒപ്പം നിൽക്കുന്നു

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ