തിങ്കളാഴ്‌ച, ജൂൺ 10, 2013

ഇടപെടല്‍ തുടങ്ങി


അനുഭവം ആവേശകരം 

തല്‍ സ്ഥല പിന്തുണ സഹായം ഉറപ്പാക്കുന്നതിന്റെ ഭാഗമായി ഈ അധ്യയന വര്‍ഷം എസ് .എസ് .എ . ജില്ലയില്‍ ജൂണ്‍ മാസം ആരംഭിച്ച അക്കാദമിക് പ്രവര്‍ത്തനമാണ് ഇടപെടല്‍ .ജൂണ്‍ നാലിന് തുടങ്ങിയ പ്രവര്‍ത്തനം രണ്ടു ഘട്ടങ്ങളിലായി 1 6 വിദ്യാലയങ്ങളില്‍ നടപ്പിലാക്കി .സന്ദര്‍ശിച്ച സ്കൂളുകളില്‍ നിന്ന് ആവേശകരമായ അനുഭവങ്ങളാണ് പരിശീലകര്‍ക്കും മറ്റുള്ളവര്‍ക്കും കിട്ടിയത് .
അവ ;

 1. അധ്യാപകര്‍ സന്ദര്‍ശനത്തെ ആവേശപൂര്‍വ്വം സ്വീകരിച്ചു .
 2. അവര്‍ നേരിടുന്ന പ്രശ്നങ്ങള്‍ , അവരുടെ നേട്ടങ്ങള്‍ , എന്നിവ പങ്കു വെച്ചു . 
 3. സ്കൂള്‍ മൊത്തത്തില്‍ ഒന്ന് കാണാന്‍ കഴിഞ്ഞു .
 4. .ദൈനംദിന പഠന പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍ അധ്യാപകരുടെ ഇടപെടല്‍ തിരിച്ചറിഞ്ഞു .
 5. .പാഠപുസ്തകത്തിലെ ശേഷികളുടെ വിനിമയം എങ്ങന നടപ്പിലാകുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിയാന്‍ കഴിഞ്ഞു .
 6. വര്‍ഷങ്ങളായി എസ് എസ് എ അനുവദിക്കുന്ന ഗ്രാന്‍ഡ്‌ എങ്ങനെ വിനിയിഗിച്ചു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു .
 7.  സ്കൂള്‍ പരിസരം , ക്ലാസുമുറി എന്നിവ എങ്ങനെ ശിശു സൗഹൃദം ആയി നിലനില്‍ക്കുന്നു എന്ന് തിരിച്ചറിഞ്ഞു .
 8.  അധ്യാപകരുടെ കൂട്ടായ്മ ,കൂട്ടുത്തരവാദിത്തം എന്നിവ തിരിച്ചറിഞ്ഞു .
 9.  സ്കൂള്‍ അസംബ്ലി , ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി , എസ് ആര്‍ ജി ഐ സി ടി ധാരണ എന്നിവയിലെ മികവുകളും പോരായ്മകളും കണ്ടറിഞ്ഞു .

തിരിച്ചറിവുകള്‍ 


 1.  ആസൂത്രണത്തില്‍ നാം ഇനിയും ഒട്ടേറെ മുന്നെരാനുണ്ട് .
 2. കുറെ സ്കൂളുകളില്‍ അസംബ്ലി ഇനിയും മെച്ചപ്പെടുത്താന്‍ ഉണ്ട് .
 3. കണ്ടതില്‍ രണ്ടു സ്കൂളുകളില്‍ പ്രാഥമിക ആവശ്യങ്ങള്‍ നിറവേറ്റാന്‍ ഇടവേള സമയത്ത് അധ്യാപകരും കുട്ടികളും പരക്കം പായുന്നു .
 4. എല്ലാ അധ്യാപകരും ടി എം തയ്യാറാക്കുന്നു .എങ്കിലും ഏതു ശേഷി നേടാന്‍ ,എന്ന് പലരും എഴുതാറില്ല .
 5.  സംഖ്യാ ബോധം ഉറപ്പിക്കാന്‍ നല്‍കുന്ന പ്രവര്‍ത്തനത്തില്‍ നേരിട്ട് സംഖ്യ എഴുതി ബി ബി യില്‍ കാണിക്കുന്നു .അവ ലളിതമായ കളികളില്ലൂടെ അവതരിപ്പിച്ചാല്‍ എത്ര നന്നാകുമായിരുന്നു .
 6. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ മൂത്രപ്പുരകളും കക്കൂസുകളും കുറച്ചു കൂടി വൃത്തിയായി സൂക്ഷിക്കാന്‍ നമുക്ക് കഴിയണ്ടേ ?
 7.  ക്ലാസ്സ് മുറികളിലെ പഴയ ചാര്‍ട്ടുകള്‍ മാറ്റി ഈ വര്‍ഷത്തേതു മാത്രം ഇടാന്‍ ശ്രദ്ധിക്കണം 
 8. ഉച്ചഭക്ഷണ പരിപാടി ചില സ്കൂളുകളില്‍ എത്ര സുന്ദരം .മറ്റു ചില സ്കൂളുകളില്‍ ഗുണനിലവാരം തീരെയില്ല .
 9. നമ്മുടെ സ്കൂളുകളിലെ ലാപടോപ്കളും കംപുട്ടരുകളും എല്ലാ അധ്യാപകരും കുട്ടികളും ഇഷ്ടം പോലെ ഉപയോഗിക്കട്ടെ .
 10. എസ് ആര്‍ ജി കൂടുന്നതില്‍ കുറച്ചുകൂടി കാര്യക്ഷമത വേണം .
 11. ഇനി എന്നാണ് നമ്മുടെ ഉപജില്ലയിലെ എല്ലാ ക്ലാസുകളും ശിശു സൗഹൃദം ആകുക ?
'ഇടപെടല്‍' നടന്ന വെങ്ങാന്നൂര്‍ മോഡല്‍ ഹയര്‍ സെക്കണ്ടറി സ്കൂളില്‍ നിന്ന്  കോ ഓ ര്‍ഡി നേ റ്റര്‍  രമ ടീച്ചര്‍ റിപ്പോര്‍ട്ട് ചെയ്തത് .
                                                                
                                                   


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ