ബുധനാഴ്‌ച, ഓഗസ്റ്റ് 28, 2013

നെല്ലിവി ള എ ല്‍ . പി . സ്കൂളിലെ നാലാം ക്ലാസ് 

 • ആഗസ്റ്റ്‌ 27 ചൊവ്വാഴ്ച ഞാന്‍ വെങ്ങാനൂര്‍ പഞ്ചായത്തില്‍ നെല്ലിവി ള എല്‍ . പി .സ്കൂളില്‍ നാലാം ക്ലാസ്സിലെ സുജ ടീച്ചറുടെ ക്ലാസ്സില്‍ ആയിരുന്നു .17 കുട്ടികളുള്ള ഈ ക്ലാസില്‍ നാടറിയാന്‍ നടപ്പറിയാന്‍ എന്ന യൂണിറ്റില്‍ കളികളെ കുറിച്ചുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് നല്‍കിയത് .
പ്രക്രിയ ഇതായിരുന്നു  • ആഘോഷങ്ങളെയും ഉത്സവങ്ങളെയും കുറിച്ച് പൊതുചര്‍ച്ച 
 • ഏതെല്ലാം കളികള്‍ നിങ്ങള്‍ക്ക്അറിയാം -പ്രതികരണങ്ങള്‍ 
 • ഇ .വി .എസ്‌ .പേജ് 27 എല്ലാവരും വായിക്കുന്നു 
 • ഇടയ്ക്ക് മാണിക്യ ചെമ്പഴുക്ക എന്ന പാട്ട് കൂട്ടായി പാടുന്നു .
 • കളികളെ കുറിച്ച് പൊതു ചര്‍ച്ച .
 • കുട്ടികളെ മൂന്ന് ഗ്രൂപ്പ് ആക്കി .ഓരോ ഗ്രൂപ്പും കളികളുടെ ലിസ്റ്റ് തയ്യാറാക്കി .
 • പൊതുവായി അവതരിപ്പിച്ചു .മുപ്പതിലധികം കളികളുടെ പേര് കുട്ടികള്‍ എഴുതി .
 • വട്ടത്തില്‍ നിന്ന് കളിക്കുന്ന കളികള്‍ ഏതെല്ലാം ?-കൊല കൊല മുന്തിരി , കോഴിയും കുറുക്കനും എന്ന് കുട്ടികളുടെ മറുപടി . 
 • പിന്നീടു പട്ടിക വിപുലപ്പെടുത്തി .ഓരോ ഗ്രൂപ്പും ഒരു കളി വട്ടം വരച്ചു . 
 • ആ കളിയെ കുറിച്ച് കുറിപ്പ് തയ്യാറാക്കി . അവതരിപ്പിച്ചു . 
 • ഈര്‍ക്കില്‍ കളി , ഇലയൂതിക്കളി ,പൂ പറിക്കാന്‍ പോരുമോ എന്നീ കളികളുടെ കുറിപ്പാണ് തയ്യാറാക്കിയത് . 
സുജ ടീച്ചറുടെ പഠനക്കിറ്റില്‍ നിന്നും ഇലയും മണലും ഈര്‍ക്കിലും കുട്ടികള്‍ക്ക് 
നല്‍കി .അവര്‍ കളികളില്‍ സജീവമായി .
എല്ലാവര്‍ക്കും ഈ കളികള്‍ ഇഷ്ടമായോ ?-പൊതുചര്‍ച്ച ,പങ്കുവെയ്ക്കല്‍ എന്നിവ നടന്നു .

മികവുകള്‍ 

 1. ഒരു മണിക്കൂര്‍ ഈ പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് വേണ്ടിവന്നു .
 2. ആറു ഇടങ്ങളില്‍ വിലയിരുത്തല്‍ നടന്നു . 
 3. മെച്ചപ്പെട്ട ആസൂത്രണവും പഠനക്കിറ്റില്‍ സാമഗ്രികളുടെ ശേഖരണവും ഉണ്ടായിരുന്നു .
 4. കുട്ടികള്‍ സജീവമായി പങ്കാളികളായി .
 5. പുസ്തകത്തിലെ നിര്‍ജീവമായ പാഠങ്ങളെ സുജടീച്ചര്‍ സജീവത കൊണ്ട് സമ്പന്നമാക്കി .

മറ്റു ക്ലാസുകളില്‍ 

 1. ഒന്നാം ക്ലാസ്സില്‍ പുള്ളിയുടുപ്പ് എനിക്ക് ഇഷ്ടമായി .
 2. രണ്ടാം ക്ലാസിലെ അധ്യാപകന്‍ ആസൂത്രണത്തിലും നടപ്പാക്കുന്നതിലും കുറെ കൂടി മെച്ചപ്പെടണം
 3.  മൂന്നാം ക്ലാസ് പഠന സാമഗ്രികള്‍ കൊണ്ട് സമ്പന്നം .
 4. ഉച്ചയൂണിനു മുട്ടതോരനും പുളിശ്ശേരിയും .
അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ