ശനിയാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 24, 2011

cluster പരിശീലനം വിവിധ കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടന്നു

വിവിധ ക്ലാസുകളിലെക്കുള്ള പരിശീലങ്ങള്‍ 9 കേന്ദ്രങ്ങളില്‍ വച്ച് നടന്നു 
എ ഇ ഓ എല്ലാ കേന്ദ്രങ്ങളിലും സന്ദര്‍ശിച്ചു 


ആവശ്യമായ എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പരിശീലനത്തിന് വേണ്ടി നടത്തിയിരുന്നു

അധ്യാപകര്‍ക് T M ന്‍റെ കോപ്പികളും മറ്റും വിതരണം ചെയ്തു .ചര്‍ച്ച ചെയ്ത് മെച്ചപ്പെടുത്തി  

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ