ഞായറാഴ്‌ച, നവംബർ 06, 2011

സ്കൂള്‍ അനുഭവം

ഗണിത മികവുകളുമായി ബാലരാമപുരം ഹൈസ്‌കൂള്‍ 

                              നിരന്തര തല്‍സമയ സഹായ പരിപാടിയുമായി ബന്ധപ്പെട്ടു ബാലരാമപുരം ഹൈസ്‌കൂളില്‍ എത്തിയ അധ്യാപക പരിശീലകനായ ബാഹുലേയന്‍ സാറിന്റെ നെത്യുത്വത്തില്‍ ഗണിതത്തില്‍ ചില പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ട്രൈ ഔട്ട്‌ ചെയ്തു . 

ട്രൈ ഔട്ട്‌ ചെയ്ത മേഖലകള്‍ 

  • പ്രക്രിയാബന്ധിതമായ ഗണിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും നടപ്പിലാക്കലും
  • വിലയിരുത്തലിന്റെ സാധ്യതകള്‍ ഗണിത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളില്‍
  •  ഗണിത പഠനത്തില്‍ വര്‍ക്ക് ഷീറ്റുകളുടെ പ്രാധാന്യം 
  • ഗണിത പഠനോപകരണങ്ങള്‍ സാധ്യതകള്‍ 
  • സ്‌കൂള്‍ ഒരു യുണിറ്റ് എന്ന നിലയില്‍ മാറുന്നതിനു വേണ്ട ആസൂത്രണം 
  • വിദ്യാലയ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുന്നതിന് സഹായ സംവിധാനങ്ങളുടെ കൂട്ടായ്മ
  •  

വിദ്യാലയ മികവുകള്‍ 


ശാസ്ത്ര ലാബ് 


സാമൂഹ്യ ശാസ്ത്ര ഉപകരണങ്ങള്‍ 


ഭൂപടങ്ങള്‍ സൂക്ഷിക്കാന്‍ ചെലവ് കുറഞ്ഞ മാര്‍ഗം 


ഗണിത മികവുകള്‍ 


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ