വ്യാഴാഴ്‌ച, സെപ്റ്റംബർ 27, 2012

National Year of mathematics

125 th Birth Day of Sreenivasa Ramanujan, The Indian Mathematical  Legend.Nigeria also treated 2012 as national mathematical year to Promote the mathematical Study.


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ