ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 01, 2011

ബി ആര്‍ സി സിറ്റിംഗ് 01/10/2011

ബി ആര്‍ സി തല കൂടിചെരലില്‍ അധ്യാപക പരിശീലകനായ ശ്രീ മന്‍സൂര്‍ cluster പരിശീലനത്തെ കുറിച്ച് പങ്കു വച്ചത് ഇങ്ങനെ......
ഈ അഭിപ്രായത്തോട് നിങ്ങള്‍ യോജിക്കുന്നുണ്ടോ ?എന്തുകൊണ്ട് ?
cluster പരിശീലനങ്ങള്‍ മെച്ചപ്പെടുതത്തിനുള്ള നിര്‍ദ്ദേശങ്ങള്‍ എന്തെല്ലാം ?
പ്രതികരണങ്ങള്‍ comment box ല്‍ പോസ്റ്റ്‌ ചെയ്യു...

1 അഭിപ്രായം: