ശനിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 22, 2011

വിവിധ ടീമുകളുടെ ബി ആര്‍ സി സന്ദര്‍ശനം

കര്‍ണ്ണാടകയില്‍ നിന്നും ആന്ധ്രയില്‍ നിന്നുമുള്ള ടീമുകള്‍ ബി ആര്‍ സി സന്ദര്‍ശിച്ചു 


            
                     രണ്ടു സംസ്ഥാനങ്ങളിലെ ഐ ഇ ഡി സി യുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ടീമുകളാണ് ബി ആര്‍ സി യിലെത്തിയത് . ബി ആര്‍ സി യില്‍ നടക്കുന്ന പ്രത്യേക പരിഗണന അര്‍ഹിക്കുന്ന കൂട്ടുകാര്‍ക്കു വേണ്ടിയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ അവര്‍ ബി ആര്‍ സി അംഗങ്ങളുമായി ചര്‍ച്ച ചെയ്തു . ബിആര്‍ സി പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ ബി പി ഓ ശ്രീ സുരേഷ് ബാബു വിശദീകരിച്ചു .


                       ഐ ഇ ഡി സി റിസോഴ്സ് റൂം , ഹോം ബെയ്സിഡ് വിദ്യാഭ്യാസം , അനുരൂപീകരണ പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ , പ്രത്യേക പ്രവര്‍ത്തനങ്ങള്‍ എന്നിവയുടെ നടത്തിപ്പ് പങ്ക്കു വച്ചു .

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ