ബുധനാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 26, 2011

വിദ്യാലയപ്രവര്തനങ്ങളിലൂടെ

ന്യൂ H S S ലെ പുതുമയാര്‍ന്ന ക്ലബ്ബ് പ്രവര്തനങ്ങളിലെയ്ക്ക് ....

സാമൂഹ്യ ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ്
 • മാസം തോറും പ്രശ്നോത്തരികള്‍ 
 • atlas .ഭൂപടം എന്നിവയുടെ നിര്‍മ്മാണം 
 • വിവിധ പതിപ്പുകള്‍
 • പ്രത്യേക ലൈബ്രറി 
 • C D കളുടെ നിര്‍മ്മാണവും പ്രകാശനവും 
 • ക്ലാസ്സിലെ ഓരോ കുട്ടിക്കും ആവശ്യമായ ഗ്ലോബുകളും മാപ്പുകളും
 • മറ്റ് പഠനോപകരണങ്ങളും 

ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ് 
 • വിവിധ പരീക്ഷണങ്ങളുടെ ആസൂത്രണവും സംഘാടനവും 
 • MINI EXHIBITION 
 • വിവിധ വിഷയങ്ങളുമായി ബന്ധപ്പെട്ട ചിത്ര രചനാ മത്സരങ്ങള്‍ 
 • ശാസ്‌ത്ര വാര്‍ത്തകളുടെ ശേഖരണം , പ്രദര്‍ശനം 
 • വിവിധ പതിപ്പുകള്‍ 
 • പ്രോജക്ടുകള്‍ 
 • വിവിധ ലാബുകള്‍ 

ഗണിത ശാസ്‌ത്ര ക്ലബ്ബ് 
 • ഗണിത പഠനം പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളിലൂടെ 
 • ഗണിത ലാബ് 
 • ഗണിത മാഗസിനുകള്‍ 
 • പ്രദര്‍ശനങ്ങള്‍ , പ്രശ്നോതരികള്‍
 • എഴുപതിലധികം ഗണിത സ്വയം പഠനോപകരണങ്ങള്‍ 
 • ഗണിത പഠനത്തിനു ആധുനിക സങ്കേതങ്ങളുടെ ഉപയോഗം 


വിദ്യാ രംഗം 
 • സാഹിത്യ സദസ്സുകള്‍ 
 • കുട്ടി ലൈബ്രെരിയന്മാര്‍
 • സാഹിത്യ മത്സരങ്ങള്‍ 
 • ഓരോ കുട്ടിക്കും കൈയെഴുത്ത് മാഗസിനുകള്‍ 
 • ആനിമേഷന്‍ ചിത്രങ്ങളുടെ നിര്‍മ്മാണം ഐ ടി ക്ലുബ്ബ്മായി ചേര്‍ന്ന് 

പരിസ്ഥിതി ക്ലബ്ബ് 
 • ജൈവ പച്ചക്കറി കൃഷിയും വാഴ കൃഷിയും 
 • പ്ലാസ്റ്റിക് വിമുക്ത വിദ്യാലയം 
 • ഔഷധ സസ്യ തോട്ടം 
 • ഹരിത വിദ്യാലയം 
 • പരിസ്ഥിതി പ്രൊജെക്ടുകള്‍ 

ഐ ടി ക്ലബ്ബ് , english club , .....എന്നിങ്ങനെ ഇനിയും വ്യത്യസ്ത പ്രവര്‍ത്തനങ്ങളുമായി ക്ലബ്ബുകള്‍ അനവധി .........
സ്കൂള്‍ പുറത്തിറക്കിയ സി ഡി "നെയ്യാറിന്‍ മക്കള്‍ "നെയ്യാറ്റിന്‍ കരയുടെ പ്രാദേശിക ചരിത്രത്തിലേക്കുള്ള ഒരു തിരനോട്ടമാണ് 


ഹിന്ദി ഭാഷയില്‍ വായന സാധ്യമാക്കുന്നതിന് ഹിന്ദി സംസ്ഥാനങ്ങളില്‍ നിന്നും പത്രങ്ങള്‍ വരുത്തി കുട്ടികള്‍ക്ക് നല്‍കുന്നു .
ഒരു ജനായത്ത വിദ്യാലയത്തിന്റെ എല്ലാ മേന്മകളും പേറുന്ന ഒരു സമ്പൂര്‍ണ്ണ വിദ്യാലയത്തിന്റെ 
കാഴ്ചകള്‍ തല്ക്കാലം ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു ......
 

അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ