തിങ്കളാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 17, 2011

ബി ആര്‍ സി യില്‍ കുട്ടികളുടെ സൃഷ്ടികള്‍ക്ക് ഒരിടം

ബി ആര്‍ സി യിലെ പരിശീലന ഹാളില്‍ വിവിധ വിദ്യാലയങ്ങളിലെ കൂട്ടുകാരുടെ സൃഷ്ടികള്‍ പ്രദര്‍ശിപ്പിക്കാന്‍ സംവിധാനമൊരുങ്ങി......ആദ്യം കുട്ടുകാരുടെ ചിത്രങ്ങളാണ് പ്രദര്‍ശനത്തിനു തെരഞ്ഞെടുത്തത് 
.


കൂട്ടുകാര്ക്കു വേണ്ടി പഠന പ്രവര്‍ത്തനത്തിന് സഹായകമായി സി ഡി ലൈബ്രറിയും ക്രമീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 


ശാസ്ത്ര പഠനത്തിനുള്ള ശാസ്ത്ര മൂല മറ്റൊരു ആകര്‍ഷണമാണ് 


കുട്ടികള്‍ക്ക് വേണ്ടി കളിപ്പാട്ടങ്ങളുടെ കൂടാരവും ആകര്‍ഷകമായി സജ്ജീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് 


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ