വെള്ളിയാഴ്‌ച, ഒക്‌ടോബർ 14, 2011

വണ്ടി വിശേഷം

കളരി അനുഭവങ്ങളിലൂടെ 
G LPBS ചൊവ്വര
ണിം...ണിം ....ണിം 
ക്ളാസ് ഒന്ന് 
കുട്ടികള്‍ക്ക് സംഖ്യാബോധവുമായി ബന്ധപ്പെട്ട അറിവുകള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നതിന് അദ്ധ്യാപിക ഒരുക്കിയ പുതുമയുള്ള പ്രവര്‍ത്തനമാണ് വണ്ടിയുണ്ടാക്കാം 
ആഖ്യാനം ഇങ്ങനെ.....
      സൈക്കിളിന്റെ യാത്രക്കിടയില്‍ പുതുമയുള്ള ഒരു വണ്ടിയെ പരിചയപ്പെട്ടു ...ഏതാണ് ആ വണ്ടി ?
ടീച്ചര്‍ ഒരു പാട്ട് അവതരിപ്പിക്കുന്നു . 
പ്ലാവിലയീര്ക്കില്‍ മച്ചിങ്ങ 
വാഴയുടെ നാരും കൊണ്ടന്നു
വണ്ടികളവ കൊണ്ടുണ്ടാക്കി 
മെച്ച്ചമെഴുന്നൊരു കളിവണ്ടി 
വണ്ടി വലിക്കാനാരാണേ 
വണ്ടിയിലേരാനാരാനെ
  • ഈ പാട്ടിലെ കളിവണ്ടിയുണ്ടാക്കാന്‍ എന്തൊക്കെ വേണം ?
  • ഒരാള്‍ക്ക്‌ എത്ര പ്ലാവില ?
  • എത്ര മച്ചിങ്ങ ?

ചര്‍ച്ച ചെയ്യുന്നു ...സാധനങ്ങള്‍ ലിസ്റ്റു ചെയ്യുന്നു . കുട്ടികള്‍ ഗ്രുഉപ്പായി കളിവണ്ടികള്‍ നിര്‍മ്മിക്കുന്നു . 


വണ്ടിയ്ക്കു  സ്വന്തം പേര് നല്‍കുന്നു . തുടര്‍ന്ന് പ്രദര്‍ശനം 


വണ്ടികളുമായി  ബന്ധപ്പെട്ട ഗണിത പ്രശ്നങ്ങള്‍ അവതരിപ്പിക്കുന്നു . 
  • ഓരോ ബെന്ചിലെയും വണ്ടികളുടെ എണ്ണം ?
  • ചക്രങ്ങളുടെ എണ്ണം ? 
  • ആവശ്യമായ പ്ലാവിലകള്‍ ? കണ്ടെത്തല്‍ ....അവതരണം 
കൂടുതല്‍ ചക്രങ്ങളുള്ള വണ്ടികള്‍ ഉണ്ടാക്കാമോ ?{ തുടര്‍ പ്രവര്‍ത്തനം }
ഇതു പോലുള്ള കണക്കുകള്‍ കണ്ടെത്താമോ ?
കുട്ടികള്‍ സന്തോഷത്തോടെ സ്വന്തം കളി വണ്ടികളുമായി വീട്ടിലേയ്ക്ക് .....


അഭിപ്രായങ്ങളൊന്നുമില്ല:

ഒരു അഭിപ്രായം പോസ്റ്റ് ചെയ്യൂ